top of page
F09.jpg
fund_10 copy_edited.png
GOTÓWKA DCS

Uruchomienie funduszu

maj 2018 r

Wydajność od początku roku

0,55%

Wydajność od premiery

-0,23%

Przegląd

Informacje o funduszach

 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w różne instrumenty, takie jak globalne fundusze ETF i fundusze wspólnego inwestowania z siedzibą na dojrzałych rynkach europejskich, oferujące ekspozycję gotówkową.

Kosz
Inwestuje w pięć głównych funduszy grupy zarządzającej inwestycjami, obsługujących fundusze rynku pieniężnego.

Główne aktywa
Wybór głównych funduszy rynku pieniężnego, lokowanie gotówki lub alternatywnych środków pieniężnych.

Zasoby satelity
Nie zawiera tego typu zasobów.

Informacje ogólne

 

Zarządzający funduszem:Dominaria Fund Management Limited

Doradca inwestycyjny:Dominaria Asset Management Limited

Data uruchomienia:30.05.2018

Waluta:USD

Cel:100% Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty

Kod ISIN:GG00BF50TJ17

Wykres Bloomberga:DCSCASH: GU

AMC:0,0%

Fundusze i produkty pokazane na tej stronie mogą nie być dostępne w Twoim kraju. Fundusze i produkty podlegają ograniczeniom w poszczególnych krajach, a dostępność może ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym.

 

Inwestorzy powinni dokładnie rozważyć informacje zawarte w memorandum ofertowym, w tym cele inwestycyjne, ryzyko, opłaty i wydatki. Memorandum ofertowe znajdziesz w stopce naszej strony internetowej. Przed dokonaniem inwestycji prosimy o uważne zapoznanie się z memorandum ofertowym.

 

Historyczne wyniki funduszu nie obiecują takich samych wyników w przyszłości. Wartość główna, ceny akcji i zwroty z inwestycji zmieniają się wraz ze zmianami warunków rynkowych. Twoja inwestycja może być warta więcej lub mniej niż pierwotny koszt, gdy umarzasz swoje akcje, a zwroty nie są gwarantowane.

 

Informacje te nie stanowią i nie mają na celu zastąpienia konkretnych zindywidualizowanych porad podatkowych, prawnych lub dotyczących planowania inwestycji. Tam, gdzie konieczna lub odpowiednia jest konkretna porada, Dominion zaleca konsultację z wykwalifikowanym doradcą podatkowym, CPA, planistą finansowym lub menedżerem inwestycyjnym.

 

Dostarczony materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Żadna z informacji nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia do złożenia oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych produktów i/lub usług.

 

Dominion Capital Strategies Limited jest zarejestrowana na Guernsey pod numerem rejestracyjnym spółki 63978 i jest regulowana i licencjonowana przez Guernsey Financial Services Commission na mocy ustawy o ochronie inwestorów (Bailiwick of Guernsey) z 2020 r. Dominion Fund Management Limited jest licencjonowana i regulowana przez Guernsey Komisja Usług Finansowych. Dominion Global Opportunities Fund PCC Limited jest autoryzowany przez Guernsey Financial Services Commission. Dominion Global Trends SICAV Plc podlega nadzorowi Malta Financial Services Authority. Dominion Asset Management Limited jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority w Wielkiej Brytanii. Dominion Capital Strategies Funds PCC Limited posiada autoryzację Guernsey Financial Services Commission.

b2.jpg
Untitled-1.png

Jak inwestować z nami

Nasze środki są dostępne za pośrednictwem dowolnego produktu Domininaria. Dostępne również za pośrednictwem niezależnych platform inwestycyjnych. Skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym, aby otworzyć konto w Domininaria.

Możesz również skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji

bottom of page